» » Могилев
на правах рекламы
Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Известные уроженцы Могилевщины. Павел Васильевич Маслеников

Автор: admin от 18-02-2020, 16:23
Известные уроженцы Могилевщины. Павел Васильевич Маслеников
 
Павел Васильевич Маслеников – один из признанных мастеров пейзажной живописи и театрально-декорационного искусства Беларуси ХХ века. Театральный живописец, пейзажист, искусствовед и педагог, приверженец классических традиций в искусстве, он ежедневно жил самим процессом творчества, ценил мастерство и профессионализм. Деятельность народного художника Беларуси, кандидата искусствоведения, доцента, лауреата Государственной премии Беларуси Павла Масленикова была направлена на создание национальной живописной и театрально-художественной культуры, системы образования и науки в области искусства. Заведующий кафедрой тканей, ректор Белорусского театрально-художественного института, государственный деятель – таков многогранный талант Павла Васильевича Масленикова.

Тапонімы Магілёўшчыны - сведкі мінуўшчыны

Автор: Saraksh от 13-02-2020, 15:50
Тапонімы Магілёўшчыны - сведкі мінуўшчыны
 

З даўніх часоў зямля была і застаецца сапраўдным скарбам для нашага народа. Кожны куточак зямлі (лес, рака, ручаёк, возера, вёска і г. д.) мае сваю назву, сваю гісторыю. Вытокі геаграфічных назваў самыя старажытныя. Яны ўзніклі яшчэ ў першабытным грамадстве. Такія назвы ў навуковай літаратуры прынята перадаваць запазычаным з грэчаскай мовы словам тапонім, у якім topos перакладаецца як месца, мясцовасць, а onoma - імя.
Праца над беларускай тапаніміяй больш актыўна праводзілася з 1960-х гадоў. Шмат зроблена навукоўцамі Я. М. Адамовічам, Э. К. Бірылам, В. А. Жучкевічам, В. П. Лемцюговай. У перыяд 1990-х гадоў найбольш грунтоўна даследавана тапанімія Мінскай, Віцебскай і Гомельскай абласцей. Сёння актыўна працуе створаная пры НАН Беларусі Рэспубліканская тапанімічная камісія, асноўная задача якой - адраджэнне, захаванне і ўпарадкаванне беларускай тапаніміі. Вучоныя імкнуцца вярнуць некаторыя гістарычныя геаграфічныя назвы, якія неапраўдана знішчаны ў савецкі час, выпрацоўваюць найменні для новых геаграфічных аб’ектаў. Усе пытанні асвятляюцца ў зборніку «Беларуская анамастыка».

«Путевые заметки» 1835 года Фадзея Булгарына як крыніца па гісторыі горада Магілёва

Автор: Saraksh от 3-02-2020, 07:57
«Путевые заметки» 1835 года Фадзея Булгарына як крыніца па гісторыі горада Магілёва
 

Фадзей Булгарын звычайна прыцягвае ўвагу даследчыкаў найперш як літаратар і публіцыст. Але ў яго творчай спадчыне ёсць надзвычай цікавы тэкст прысвечаны ў тым ліку і гісторыі нашага горада - «Путевые заметки на поездке из Дерпта в Белоруссию и обратно весною 1835 года». Вельмі цікавыя назіранні Ф. Булгарына за гарадскімі асяродкамі Усходняй Беларусі - Віцебскай і Магілёўскай губерняў. Неабходна адзначыць, што агульны тон апавядання Ф. Булгарына зусім не суцяшальны і далёка не кампліментарны для большасці гарадоў і мястэчак гэтых рэгіёнаў. Аўтар мастацкімі сродкамі падкрэслівае кантраст паміж маляўнічай прыродай краю ды занядбалымі гарадскімі паселішчамі:
«Посреди самой роскошной природы, между красными холмами, на берегах великолепных рек, в пышной зелени видны какие-то черные пятна. Это Белорусские города и села! Вся разница между деревней и так называемым местечком состоит в том, что в сем последнем хижины крыты не соломой, а деревом, по большей части неструганым, а просто щепленым, что в местечке есть великолепный католический костел или монастырь, несколько огромных корчем и что здесь толпы оборванных жидов месят грязь другого разбора, нежели в деревнях»[1, с. 194-195].

Могилевская Духовная Семинария

Автор: Saraksh от 1-02-2020, 03:43
Могилевская Духовная Семинария
 
Духовная Семинария появилась в Могилеве в один из самых тяжелых периодов в истории Белоруссии. Православная Церковь была подобна овце среди волков, стараясь выжить и устоять. С одной стороны, католики проводили дело латинизации любыми доступными для них мерами, с другой—униаты клеветали и притесняли православных, как только могли, а с третьей—православное священство пришло в «крайнее запустение», о чем неоднократно докладывалось Православными Архиереями в Святейший Синод. Благодаря непосильным трудам и неистощимой энергии Святителя Георгия (Конисского), в Могилеве открывается Духовная Семинария, освящающая светом православного учения всю Белорусскую епархию.

Карабанаўка (Карабанаўская) Карабановка

Автор: Saraksh от 1-02-2020, 03:33
Назва Карабанаўка даўняя, старажытная. Па ўспамінах старажылаў зямля
вакол берагоў ракі Дубравенкі некалі належалі памешчыку Карабанаву,
прозвішча якога захавалася у назве цяперашняй Карабанаўкі: вуліцы
Карабанаўская, Ніжнекарабанаўская і Верхнекарабанаўская.
Карабанаўка (Карабанаўская) Карабановка

Уладар
зямлі і сялянскіх душ, Карабанаў гуманнымі адносінамі да прыгонных не
вылучаўся. Маёнтак яго быў абнесены высокім парканам. Людзі абыходзілі
яго, стараючыся сваім выглядам не разгневаць лютага Пракопія Карабанава.
Не даваў ён спуску нікому. Слугі яго рана людзей гналі на панскае поле,
дамоў адпускалі ў прыцемках. Абкладаў сялян цяжкімі паборамі, за
ўсялякія правіннасці пароў на канюшні.

История Могилева. Центр Могилёвской губернии. XIX век

Автор: admin от 1-02-2020, 02:25
Как чаще всего бывало в нашей истории, новый век начинался с крупных военных событий. Они потрясли Европу и во многом определили мировое развитие. Однако после наполеоновского вторжения для Беларуси настало удивительное время – столетие мирной жизни. Никогда еще письменная белорусская история не фиксировала такого долгого периода созидания. Это открыло новые возможности развития и в конце столетия сформировало тот Могилев, которым мы привыкли гордиться, и о котором с ностальгией вспоминаем сегодня.
История Могилева. Центр Могилёвской губернии. XIX век

 
В 1802 г. в результате раздела Белорусской губернии на Могилевскую и Витебскую Могилев вновь стал губернским городом. Вместе с Витебской Могилевская губерния входила в состав Белорусского генерал-губернаторства. Статус резиденции губернатора в определенной степени способствовал благоустройству и развитию города. 15 июня этого года Могилёв посетил император Александр І.
Как центр губернии, город получил право в соответствии со школьной реформой 1803 – 1828 гг. на открытие гимназии, что и было осуществлено в 1809 г. Гимназия была организована на базе Могилевского народного училища, которое действовало в городе еще с 1789 г. Это старейшее учебное заведение города действует и сегодня. С 1917 г. по 1991 г. оно было средней школой, а теперь вновь получило статус гимназии. Выпускники этого учреждения становились знаменитыми учеными, врачами, писателями, путешественниками и руководителями различных рангов.

Есть сведения, что в самом начале ХІХ века в Могилёве существовала театральная труппа. Для спектаклей арендовались частные помещения. В первой половине ХІХ века в Могилеве побывали театральные труппы К. Каминского, Ш. Недельского, В. Рашевского, Ю. Милевского, В. Ашпергера, М.Бетлеевского, К. Федецкого, Ю. Кондрата, Я. Хелмиковского и др. Играли на польском и русском языках.

Могилевские губернаторы: Петр Иванович Фон-Берг

Автор: Saraksh от 1-02-2020, 02:25
Могилевские губернаторы: Петр Иванович Фон-Берг

 

Берг Петр Иванович (Фон-Берг) действительный статский советник,
переводчик и стихотворец, из иностранцев; в русской службе состоял с
1772 г.; 17 мая 1798 г. произведен в статские советники; в 1802 г.
назначен вице-губернатором Литовской губ.; в 1804 — екатеринославским
губернатором, с производством в действительные статские советники; с
1808 до 1812 г. состоял могилевским губернатором.

Назад Вперед
Наверх